Citylight z neonem

Niestandardowe rozwiązanie połączenia nośnika typu Citylight z neonem.